Skip to main content

digitekno icon apple

Metsä Group - Äänekosken biotuotetehdas

Toimitimme avaimet käteen -periaatteella Metsä Groupin uudelle, Äänekoskella sijaitsevalle biotuotetehtaalle puutavaraliikenteen kulunohjauksen näyttölaitejärjestelmän, jonka avulla tehtaalle saapuvaa rekkaliikennettä ohjataan viemään niiden kuormaa oikeaan osoitteeseen. Järjestelmä koostuu kahdesta tehdasalueen sisääntulon yhteyteen sijoitetusta 7-kaistaisesta opastenäyttöportaalista sekä teiden varsille ja kuorimorakennuksen seinään asennetuista tekstimatriisinäytöistä. Näyttölaitekokonaisuuteen osallistui myös Tieto Oyj, jonka kehittämän ohjelmiston avulla tehtaalle saapuvat rekat tunnistetaan niiden rekisterinumeron avulla. 

Asiakas

Metsä Group

Tuote

  • Puutavaraliikenteen kulunojauksen logistiikkanäyttöjärjestelmä
  • 7-kaistaiset näyttöportaalit
  • Opastenäytöt teidenvarsilla ja rakennusten julkisivuilla
  • Tekninen tuki ja huolto